back
Icon

Uitleg en overzicht

Uitleg pagina - Wat uitleg over de gegevens zelf en de webapp waarmee ze verzameld worden.
Oude overzicht pagina - met zelf gemaakte grafieken - indien nodig kan je hier 'volledig scherm' inschakelen (met F11).
De nieuwere presentatie - met google.visualization grafieken.

De in deze pagina's gebruikte gegevens, beslaan een periode van 28/02/2015 tot 30/09/2019, wat neer komt op 1675 dagen. Niet alle dagen daarvan werd er gelogd. Bij de vorige provider lag de server een aantal keer dagenlang plat. Het aantal dagen dat er effectief gelogd werd, is daardoor lager, namelijk 1645. In die dagen werden er in totaal 10725 wc-logs aangemaakt. Dat komt op een gemiddelde van 6,5 logs per dag.

Aantal logs per dag:

Grote evoluties vallen er niet te bespeuren. Het gaat op en neer, maar slechts met enkele tienden. Dat moet nochtans wel de betere en slechtere periodes reflecteren. Vele kleintjes kunnen echter iets groot maken. Eén keer minder per dag op de pot, is 30 keer per maand; aan gemiddeld 20 minuten per keer: dat kan tellen. Het is o.a. en wel degelijk de bedoeling de frequentie, die al decennia lang zo hoog ligt, naar beneden te krijgen.
Update oktober 2019: in de nieuwere grafieken, nu mét trendlijn, wordt het duidelijk dat er toch een dalende evolutie bezig is. De inspanningen werpen vruchten af, al is het dan langzaam en bijna niet te merken.

Per jaar bekeken geeft dat volgend beeld:

2017 en 2018 lijken betere jaren. Maar aan wat ligt dat? In 2017 ben ik in maart-april gestopt met Humira, probeerde een en ander uit i.v.m. FODMAP en ben ik met een activitytracker (de Charge 2 van Fitbit) mijn conditie beginnen opbouwen en onderhouden, teneinde niet in een negatieve spiraal terecht te komen gelijk enkele mensen in mijn directe omgeving. De originele FODMAP heb ik 2x geprobeerd zonder echt succes, maar het heeft mij wel op een nieuw spoor gezet. Sindsdien ben ik van alles aan het uitproberen in de hoop toch nog via mijn dieet en algemene levenstijl verbeteringen in mijn situatie te brengen die in wezen dringend nodig zijn. Het is echter een werk van lange adem en de vrees groeit dat het veel moeite voor weinig effect zal blijven.

2019 lijkt goed gestart. Maar door zo te focussen op frequentie en duur (samen: volume) kan er wel een vals beeld ontstaan. Frequentiedaling is waar er naar gestreefd wordt. Maar dat heeft niet altijd een positieve oorzaak. Bijvoorbeeld. Tegenwoordig is het steeds meer om mijn heupen te sparen dat ik toiletbeurten probeer te schrikkelen. Het is kiezen tussen welke pijn toegelaten wordt, kiezen tussen heup of buik. Te oordelen aan mijn gewrichten zou ik ook niet te vlug van een goeie periode spreken. In die zin: de trend is dalend, wat sowieso positief is, maar het zich beter voelen daarbij laat nog wat op zich wachten.
Update september 2019: 4 maanden geleden ben ik mijn voeding beginnen loggen. Eens ik daarvan cijfers en grafieken ter beschikking kreeg, ben ik wat verschoten en heb ik nogal drastisch ingegrepen in mijn voedingspatroon. Dat is duidelijk ook van invloed op de frequentie daling van mijn wc-bezoek. Dat, ondanks een Crohn die lichtjes actief is.

Spreiding volgens uur van de dag:

Het resultaat lijkt logisch, bepaalde momenten van de dag, vooral na het eten, is er een piek. Duidelijk is ook dat er regelmatig 's nachts op de pot gezeten wordt.

Spreiding volgens weekdag:

Hier zou je eigenlijk een gelijke spreiding voor elke dag verwachten. Dat blijkt niet zo. De dinsdag minder, de donderdag meer? Voorlopig geen idee waarom. Zou ik aan toevalligheden durven wijten. Maar met 10.000+ logs - wat statistisch toch al ruim significant is - blijft er een raadseltje hangen.

Aantal keer dat een aantal logs per dag voorkomt:

Dit is zoals te verwachten een Gauss-achtige curve.