SVG HTML

Allerlei kleinere en grotere projectjes waarin svg en html combinaties gebruikt worden...

Eva bed Een projectje waarin ik een hoogtebed (of hoogslaper) voor Eva probeer uit te werken.
Hoogtebed Afgeleide vereenvoudigde versie van dat van Eva. Een hoogtebed algemener en niet specifiek bedoeld voor een bepaalde ruimte dus.
Pijltjes Had ik nodig in dat eva bed project om afmetingen aan te duiden.
Spirals Een oud visual basic programmaatje omgezet naar HTML. Daar sproten de twee volgende uit (SinCos en Arc).
SinCos Gelijk spirals, maar door Geert - mijn broer - gemaakt.
Arc Nog zo'n spiraalachtige tekendinges enkel gebruik makend van bogen.
Kaders maken Met een klein kennis van svg (zoals hieronder ook in knoppen.html) kan je met deze pagina kaders aanmaken.
Kleur gradienten aanmaken Deze pagina dient om svg kleur gradienten aan te maken, die dan bijvoorbeeld in 'kaders' hierboven kunnen gebruikt worden.En in de toekomst misschien ook nog op andere pagina's. We zullen zien.
Knoppen Een project van eind 2019 bedoeld om vlot kleine svg-prentjes te maken, die als knoppen in allerlei andere projecten kunnen gebruikt worden... Vooral voor mezelf dus, om wat gemakkelijker met SVG te kunnen experimenteren, zonder Inkscape e.d. te moeten boven halen
Path Arc Dezelfde Arc(=boog)-functie waarop het volledige Arc-project hierboven gebaseerd is, wat beter onderzocht in een eenvoudige context.
Pijl Pijl-path's genereren om simpele inline svg-knoppen mee te maken.
Spiral Spiralitis.
Star Wish upon a star...
buig! wel plooie wel buigen
rond 2 gradueel plooiende gewelvingen
rond arc arcadisch? bah nee gij: kubistisch misschien?
PijlR ronde pijlen zijn minder scherp
Glyphs Extract glyphs uit svg fonts - een dingen vh verleden - zal worden afgeschaft, maar werkt voorlopig nog.
split_svg Uit broncode gepuurde svg/html (wat meestal op één regel doorgegeven wordt) opsplitsen in leesbare tekst (op meerdere regels).
hoek Hoe ver kan je iets van een bepaalde afmeting (een kast?) recht in een hoek schuiven? Welke formules heb je daar voor nodig? Had ik nodig in dat Eva Bed project.