SVG HTML

Allerlei kleinere en grotere projectjes waarin svg en html combinaties gebruikt worden...

Eva bed Een projectje waarin ik een hoogtebed (of hoogslaper) voor Eva probeer uit te werken.
Hoogtebed Afgeleide vereenvoudigde versie van dat van Eva. Een hoogtebed algemener en niet specifiek bedoeld voor een bepaalde ruimte dus.
Pijltjes Had ik nodig in dat eva bed project om afmetingen aan te duiden.
Spirals Een oud visual basic programmaatje omgezet naar HTML. Daar sproten de twee volgende uit (SinCos en Arc).
SinCos Gelijk spirals, maar door Geert - mijn broer - gemaakt.
Arc-kunst Nog zo'n spiraalachtige tekendinges enkel gebruik makend van bogen.
kaleido Een poging om met prenten een kaleidoscoop na te bootsen.
Kaders Met een klein kennis van svg (zoals hieronder ook in knoppen.html) kan je met deze pagina kaders aanmaken.
Gradienten Deze pagina dient om svg kleur gradienten aan te maken, die dan bijvoorbeeld in 'kaders' hierboven kunnen gebruikt worden.En in de toekomst misschien ook nog op andere pagina's. We zullen zien.
Padvinder Iets dat je kan gebruik op path's te genereren, die dan elders gebruikt kunnen worden, zoals in 'knoppen' en 'kaders'
Knoppen Een project van eind 2019 bedoeld om vlot kleine svg-prentjes te maken, die als knoppen in allerlei andere eigen projecten kunnen gebruikt worden...
buig! wel plooie wel buigen
rond 2 gradueel plooiende gewelvingen
rond arc arcadisch? bah nee gij: kubistisch misschien?
Glyphs Extract glyphs uit svg fonts - een ding uit verleden - zal worden afgeschaft, maar werkt voorlopig nog.
split_svg Uit broncode gepuurde svg/html (wat meestal op één regel doorgegeven wordt) opsplitsen in leesbare tekst (op meerdere regels).
simp_svg Broncode uit Inkscape opkuisen, zodat het editeerbaarder wordt en kleiner in volume.
hoek Hoe ver kan je iets van een bepaalde afmeting (een kast?) recht in een hoek schuiven? Welke formules heb je daar voor nodig? Had ik nodig in dat Eva Bed project.