Naam
Datum dd/mm/jjjj
Uur hh.mm Indien niet gekend, vul 12.00 in.
Uurgordel en Zomer Uur
verliezen dan ook hun betekenis.
Uurgordel 0 - 23
Zomer Uur 0, 1, 2
Plaatsnaam
Oosterlengte gg.mm
Noorderbreedte gg.mm

De input gegevens

Kies een naam uit de lijst of vul alle gegevens van een 'nieuwe' persoon in.
Nieuwe of gewijzigde gegevens kan je desgewenst eerst opslaan . Als de naam van de persoon reeds aanwezig is, zullen de bestaande gegevens aangepast worden. Is die naam nog niet aanwezig, dan wordt er een nieuwe persoon toegevoegd. Uiteraard kan er ook een persoon weer uit de lijst verwijderd worden .

Soms is het Geboorte Uur niet gekend. Vul dan 12.00 in, Uurgordel 1 en Zomer Uur 0.

De plaatsnaam is meestal wel gekend. Daarvan heb je dan de NoorderBreedte en OosterLengte nodig. Vroeger kon ik die via Google Maps automatisch laten opzoeken, maar blijkbaar blijft deze dienst niet eeuwig gratis en ik ben niet bereid daarvoor te betalen. Via de knop Opzoeken wordt een venster geopend, dat naar Google Maps gaat en de plaats opzoekt. Na hen even tijd te geven, komt de NB en OL in de adresregel te staan, na het @ teken, gescheiden door een comma. Deze waarden kan je dan afgerond (gg.mm) hier overnemen. De minuten (mm) bereken je door wat er achter de comma staat te vermenigvuldigen met 60/100 (dus 0,6). Maar zo nauw steekt het normaal gezien niet. Iets meer werk dan vroeger, maar nog altijd haalbaar?

De horoscoop versies

Eens de gegevens juist ingevuld klaar staan, heb je drie keuzes:

- is wat ik de werk horoscoop noem. Je kan er de tekeningen en tekst naast elkaar leggen, zodat je de tekst beter kan inschatten/waarderen binnen het geheel. Er is hier ook de mogelijkheid voorzien om de individuele teksten te bewerken via dat potloodje

- is hetzelfde als hierboven, maar in afdrukversie.

- dit is ook een afdrukversie, maar die alles wat met het uur te maken heeft, zoals Ascendant en huizen, uitsluit. Dan blijft er enkel de posities van de hemellichamen in de zodiaktekens over, plus de hoeken (aspecten) die ze onderling maken. Deze versie is dus beter geschikt voor personen waarvan het geboorte uur niet gekend is.
Omdat de Ascendant wegvalt hier, kwam er plaats vrij om de maanknoop in de positielijst op te nemen. Is mooi meegenomen, maar daar horen geen teksten bij. Die moet je eventueel zelf gaan opzoeken.

Er is ook nog een oude versie getekend in een "canvas" i.p.v. in svg formaat. Die kan je enkel hier bereiken. Die werkt met een astrofont, die misschien niet op elk toestel beschikbaar zal zijn. Bewaar ik hier, "for old time sake".

De teksten

De teksten onder/naast de tekening komen hoofdzakelijk uit de oudere boeken van M.Boot: Van Ram tot Vissen.. Die teksten zijn manueel ingetikt, in een tijd dat er nog niet veel alternatieven waren. Dat was veel en vermoeiend werk met als resultaat dat het krioelt van de tikfouten. Daarbij komt nog eens dat Boot voorstander was/is van een moderne Nederlandse spelling; spelling die niet altijd mainstream is geworden.
M.a.w. er is nog veel verbeter-werk. Voor mij zijn die teksten van minder belang. Het programmeren, daar draait het om.
De teksten zijn online te bewerken. Kan je eventueel doen voor je iets afdrukt. Alle teksten bewerken, kan je hier (maar dat zal wel eerder een werkje voor mezelf zijn) en individuele teksten dus één voor één door in de horoscoopteksten op het potlood icoontje te klikken. Telkens als er nieuwe personen door mij toegevoegd worden, vul ik nog ontbrekende aspect-teksten aan. Ik zit zeker al ver over de helft, maar er zijn er dus nog wel een pak tekort.

M. Boot levert niet bepaald de beste mogelijke teksten, maar hij is wel compleet, wat, als je het wil automatiseren via een computerprogramma, redelijk belangrijk is. Zelf vind ik de teksten van Mellie Uyldert de beste die er zijn. Ze zijn meer to the point, veel uitgebreider.
Voor wie wat verder wil gaan dan de eerder oppervlakkiger teksten van M. Boot, heb ik gezorgd dat je bij elk onderdeel op een hyperlink kunt klikken, waardoor je vlot teksten op het internet kunt zoeken, over dat onderdeel

Wat uitleg over astrologie die je ook bij de werk horoscoop vindt, kan je ook bereiken door hier te klikken.

X
titel